Na této stránce jsou použity soubory Cookies. Prosím seznamte se s naším Prohlášením k ochraně osobních údajů a souborům cookie. Užitím naší webové stránky vyjadřujete s tímto Prohlášením svůj souhlas.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost BohemiaLED respektuje soukromí všech jednotlivců, kteří navštěvují její internetové stránky. Jakékoli informace shromažďované o Vás budou využívány k poskytování Vámi požadovaných služeb, k informování o nových produktech a službách a také k vylepšování našich zákaznických služeb. Vaše data budou spravována v souladu s příslušnými zákonnými předpisy Evropské unie a Vašeho státu. Vaše informace nebudou předávány třetím stranám, ani dceřiným nebo přidruženým společnostem BohemiaLED, ani jeho prodejcům, agenturám a koncesionářům všech uvedených společností, ani jakýmkoli jiným společnostem, s nimiž BohemiaLED přímo nebo nepřímo spolupracuje na poskytování služeb ve Váš prospěch.
BohemiaLED nebude shromažďovat osobní data o Vás pomocí souborů cookie, nicméně povolením souborů cookie poskytujete svůj souhlas společnosti BohemiaLED s ukládáním souborů cookie do Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme Vás, že zákaz souborů cookie ovlivní pravděpodobně funkčnost internetové stránky BohemiaLED a Vaše zkušenosti při jejich používání.
Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je popsat druhy informací, které od Vás shromažďujeme při Vaší návštěvě našich internetových stránek, a vysvětlit způsob, jakým tyto informace používáme.
 

OCHRANA DAT

Chráníme data v přísném souladu s principy rámcových směrnic Evropské unie pro ochranu dat, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.
Jakékoli osobní informace, které se rozhodnete nám poskytnout, budou uchovávány na zabezpečeném počítačovém serveru v České Republice. Software serveru (SSL) zašifruje veškeré informace, které nám dodáte.
To je mimo jiné zárukou toho, že jsou data, která o Vás uchováváme, zpracovávána zákonným způsobem a poctivě. Snažíme se, aby uložená osobní data byla přesná, relevantní a v přiměřeném množství. Budeme udržovat aktuálnost těchto dat a nebudeme tyto informace uchovávat déle, než je nezbytně nutné. Data budeme uchovávat bezpečným způsobem, abychom zabránili neautorizovanému přístupu jiných lidí. Máte právo vidět, co o Vás uchováváme, a opravit jakékoli nepřesnosti.
BohemiaLED  nebude sdílet, ani půjčovat jakékoli identifikovatelné informace o Vás třetím stranám bez Vašeho souhlasu. S našimi partnery nebo jiným stranami můžeme sdílet všeobecné informace o návštěvnosti našich internetových stránek, a to takovým způsobem, aby nikdy nemohli být identifikováni jednotliví návštěvníci. Naše internetové stránky je možné prohlížet bez poskytování jakýchkoli osobních informací. Nicméně bez předání Vašich osobních informací s Vámi nebudeme moci dále komunikovat.
 

JAKÉ OSOBNÍ INFORMACE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY

Vaše osobní informace sbíráme prostřednictvím registračního formuláře. Mezi tyto informace může patřit například Vaše jméno, e-mailová adresa, stát a preferovaný jazyk.
Tyto informace používáme k tomu, abychom:
Pokud se rozhodnete přijímat od nás informace nebo jiné formy informačních sdělení, můžete si zvolit tuto možnost zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři. Prostřednictvím odkazů v sekci „Kontakty“ na této internetové stránce nám také můžete kdykoli e-mailem sdělit, že už od nás nechcete dostávat žádná informační sdělení.
Pokud nám povolíte používat Vaše osobní informace pro výše uvedené účely, můžeme tyto informace občas poskytnout společnosti nebo organizaci, kterou pověříme úkolem provádět naším jménem e-mailovou komunikaci nebo jinou komunikaci z oblasti přímého marketingu. V tomto případě zajistíme, aby třetí strany, které budou pracovat s Vašimi informacemi, splňovaly příslušná legislativní ustanovení o ochraně osobních údajů.
 

OSTATNÍ INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ BĚHEM VAŠÍ NÁVŠTĚVY NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Kdykoli budete procházet našimi internetovými stránkami na adrese www.bohemialed.cz , číst stránky, nebo stahovat informace, naše počítače automaticky zaznamenávají jisté informace o Vaší návštěvě z počítače, který používáte pro přístup k našim internetovým stránkám.
Tyto informace Vás osobně neidentifikují. Říkají nám jen, kolik návštěvníků přichází na naše stránky a jaké typy počítačů používají. S těmito informacemi můžeme vylepšovat naše internetové stránky pro všechny naše návštěvníky a zvyšovat jejich užitečnost pro Vás.
Informace zahrnují následující:
 

OCHRANA E-MAILOVÝCH ADRES

Vaše e-mailová adresa je využívána pouze pro účely odpovědí na Vaše dotazy a požadavky, pokud jste nám neudělili výše podrobně uvedený souhlas.
 

DALŠÍ OTÁZKY NA TÉMA OCHRANY ÚDAJŮ?

Jako jednotlivec máte právo být informován o tom, jaké informace o Vás máme a provádět případné opravy. Máte také právo požádat nás, abychom tyto informace nepoužívali, tím, že nedáte svůj souhlas na registračním formuláři.
Máte-li jakékoli specifické dotazy, na které jste v této sekci nenalezli odpověď, nebo chcete-li vědět, jaké informace máme o Vás v současnosti uložené, pošlete Vaši žádost na následující adresu:
 
BohemiaLED s.r.o.
Toužimská 1203/24d
197 00, Praha 9-Kbely